• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Port Forward – Vi lager fremtidens havn

Kick-off møte for det EU-finansierte prosjektet Port Forward blir holdt i Magdeburg, Tyskland 10-12.07.18. I lokalene til det verdensledende forskningsinstituttet Fraunhofer IFF presenteres prosjektets innhold og fremdrift. Prosjektet er finansiert gjennom EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horizon 2020.

Kristiansand havn deltar i prosjektet som en brukerpartner. Det vil si at vi kommer med innspill til prosjektet gjennom et såkalt advisory board, og stiller areal til disposisjon for teknologien som utvikles. Ved å delta i prosjektet får vi tilgang til det siste innen teknologi og digitalisering. Prosjektet tar spesielt sikte på å integrere Internet of Thing i den operative havnedriften gjennom utstrakt bruk av sensorteknologi.

Hvordan kan vi for eksempel effektivisere, digitalisere og forenkle containerhåndteringen gjennom bruk av sensorer? Hvordan kan vi få real-time overvåkingen av luft- og lydutslipp slik at vi kan drive havnen som en best mulig nabo til våre omgivelser. Disse spørsmålene er sentrale i prosjektet, og ny teknologi skal gi oss svarene.

Vi gleder oss over at prosjektet har startet opp, og vi ser frem til tre år med spennende oppgaver, og løsninger som kan bidra til å sikre at Kristiansand havn er en av Europas mest moderne havner.

Vi er klare for neste trekk.

EU-finansiert