• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Styremøter

Møteplan 2021

21. januar – Avlyst
04. mars
08. april
20. mai
10. juni
09. september
21. oktober
11. november
09. desember

(Endringer kan forekomme)

Torsdag 08. april avholdes det to styremøter. Først vil det avholdet styremøte i Kristiansand havn KF (kommunale foretak) for å behandle årsmelding og årsregnskap fra 2020. Deretter avholdes det et styremøte i Kristiansand havn IKS (interkommunale selskap).
Møtet avholdes digitalt, på teams, og det er mulig å følge på nett:

Klikk her for å bli med i møtet

Under finner du komplett møteinnkalling og protokoll til styret i Kristiansand havn IKS.