• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Strategi

Høsten 2020 ble strategien vedtatt i havnestyret i Kristiansand havn KF og av bystyret i Kristiansand kommune. 
Som følge av havnesammenslåingen vil strategien endres noe og blant annet få et økt fokus på fiskeri.
Nederst på denne siden ligger strategiplanen i sin helhet. Den oppdateres forløpende ved endringer.

Visjonen er tydelig:
Norges mest moderne havn

Kristiansand havn skal være et dynamisk, miljøvennlig og fremtidsrettet knutepunkt. Vi skal ivareta maritim aktivitet på en måte som bidrar til økt verdiskapning og en styrket region. Kristiansand havn skal ta samfunnsansvar, bidra til bærekraftsmålene, være en god nabo, og en pådriver i miljørettet omstilling og styrket nasjonal og internasjonal beredskap.

 

Vi har satt oss fire overordnede mål, som favner om hele organisasjonen vår.
Kristiansand havn skal:

  1. Drive økonomisk bærekraftig.
  2. Levere effektive og moderne havnetjenester som bidrar til verdiskapning.
  3. Være en ledende miljøhavn som bidrar til omstilling i maritim bransje.
  4. Legge til rette for å flytte varetransport fra vei til sjø gjennom satsning på kystlast og nærskipsfart

 

Alt vi gjør skal vært tuftet på følgende verdier:
Samarbeid – Vi samarbeider med næringslivet, byen og hverandre.
Åpenhet 
– Vi er en åpen, tilgjengelig, ansvarlig og profesjonell partner, som leverer riktige tjenester av høy kvalitet
Mot
 – Vi går nye veier, satser og er nytenkende