• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Postjournal

Åpenhet er en viktig verdi for Kristiansand havn. På denne siden finner du havnas postjournal på inntil et år tilbake i tid. Postjournalen publiseres månedlig. Om sommeren vil det være en forsinkelse i publisering av postjournal grunnet ferieavvikling. Det er mulig å få tilgang på postjournal og dokumenter fra tidligere enn dette om man ber om det. Havna er en liten virksomhet mengden arkivverdig post er derfor varierende.

Som følge av kommunesammenslåingen i 2020 ble kommunens arkivsystem endret. Derfor er det nå kun tilgjengelig fra 2020 på vår nettside.

Hovedregelen er at alle kan be om innsyn, men enkelte saker kan være unntatt offentlighet. Dette skal være hjemlet i lov, for eksempel jf. offl. § 23, 1. ledd, offl. § 25, eller offl. § 13 jf. fvl. §13.

For å be om innsyn i dokumenter eller historisk postjournal kan du sende en mail til:
post@kristiansand-havn.no