• AA
  • Nyheter
  • Contact

Havneplanen

Kristiansand Havn har utarbeidet en havneplan som viser dimensjonering- og arealbehovet til Kristiansand Havn frem mot 2065