• AA
 • Aktuelt
 • Kontakt oss

Kristiansand Havn – Klar for neste trekk!

 • 1 848 anløp
 • 1 045 789 tonn gods
 • 103 900 000 omsetning

Ringvirkninger

Aktiviteten i Kristiansand Havn bidrar til å skape arbeidsplasser i landsdelen.

 • 12 000 jobber, direkte eller indirekte, påvirket av havnens virksomhet.
Offshore

Kristiansand Havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port-

 • 1 159 antall liggedager
Cruise

Kristiansand Havn er den foretrukne cruisehavnen mellom Oslo og Bergen. * 2014 : Innovasjon Norge.

 • 112 537 pax
 • 97 mill. kr brukt av pax i land*
 • 51 anløp
Fergeterminalen

Kristiansand Havn KF er landets nest største fergehavn.

 • 1.2 millioner passasjerer
 • 332 000 biler
 • 404 000 tonn gods
 • 31 200 lastebiler / tilhengere
Container

Kristiansand Havn er en av Norges største og viktige containerhavner.

 • 49 934 TEU
Bulk / Stykkgods

Kristiansand Havn er regionens fremste havn for stykkgods, bulk og prosjektgods.

 • 198 961 tonn