Havneplanen

I 2015 ble det utarbeidet en utarbeidet en havneplan for Kristiansand Havn KF, som viser dimensjonering- og arealbehovet til Kristiansand Havn frem mot 2065