• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Mer bilimport over Kristiansand havn er både bra for miljøet og god butikk

I dag er bilimporten til Norge fordelt over tre havner, Oslo, Drammen og Grenland. Men ny rapport viser at det er mye å tjene på å ta importen over Kristiansand havn.

Om bilene som i dag har sitt naturlige salgsmarked i Vest-Agder blir håndtert over Kristiansand havn vil det gi en besparelse per bil på kr 243 dersom de blir importert fra Zeebrugge, og 230kr per bil om den blir importert fra Bremerhaven. Besparelsen er beregnet utifra kostnadsdifferanse på import over Drammen havn og Kristiansand havn.

Total vil det gi en besparelse for alle biler solgt i Vest-Agder på om lag 1,5 millioner NOK. I tillegg kommer besparelse på transporten fra Drammen til Vest Agder, og ikke minst utslippsreduksjonene det også gir.

Rapporten undersøkte potensielle besparelser på import i utvalg havner (Borg, Larvik, Grenland, Arendal, Risavika og Kristiansand) og Kristiansand havn ble rangert som den havnen med størst besparingspotensialet per bil. Om vi i tillegg legger til det potensielle salgsmarkedet i Aust-Agder blir besparelsen naturligvis enda høyere.

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med det EU-finansierte prosjektet Nærskipsfart i Østersjøen, Kattegatt og Skagerrak (NØKS) hvor Kristiansand havn deltar som aktiv prosjektpartner.

Deltakelsen i forskning- og utviklingsprosjekter som dette er strategisk viktig for Kristiansand havn, og et ledd i en bevisst innovasjonsstrategi. For å utvikle markedet og tilbudet i Kristiansand er det viktig å få input fra eksterne aktører, og deltakelsen i NØKS gir oss nettopp dette.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet på nedlastningslink som følger under artikkelen.

I Kristiansand havn er vi alltid klare for neste trekk.