• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Offshore Supply Port

Kristiansand Havn har etter innspill fra regionens næringsliv vedtatt å satse på offshoresegmentet gjennom en målrettet utvikling av en moderne Offshore Supply Port. Som navnet tilsier er dette en terminal som er tilpasset offshoreleverandørindustrien, og dermed også tilpasset næringslivet på Sørlandet. Det sterke fagmiljøet på Sørlandet inkluderer store internasjonale selskaper som National Oilwell, MH Würth, Camerion, og en rekke andre selskaper innenfor samme markedet. Bedriftene er alle tilknyttet nettverksklyngen GCE NODE, og er verdensledende innenfor sitt felt.

I 2014 åpnet Kristiansand Havn en ny kaifront i Kongsgård som et resultat av denne målrettede satsningen, og kun få dager etter lå den første offshoreriggen til kai. Siden den gang har det vært en betydelig økning i antall offshoreanløp i Kristiansand, og sørlendinger flest er blitt vant til å se de store fartøyene trygt til kai i Kongsgård. For hvert anløp genereres det store, positive ringvirkninger til regionens næringsliv. Alt fra større selskaper som leverer offshorekraner, til mindre håndverkerbedrifter blir involvert i verdikjeden når et offshorefartøy ligger til kai. Det er anslått at hver anløp gir flere millioner i oppdrag til det omkringliggende næringslivet.

For Kristiansand Havn sin del er fortsatt offshore en relativt liten del av den totale omsetningen, men den er stadig økende. Kombinert med betydningen for næringslivet, og en stadig større andel av Kristiansand Havn sin totalomsetning vil utviklingen av offshoreterminalen prioriteres i årene fremover.

Fremtidsplanene for offshoreterminalen er grundig beskrevet i Havneplanen. Her legges utsiktene for den strategiske utvikling og arealbehovene til Kristiansand Havn frem mot 2065. Målet er at Kristiansand Havn skal etablere og videreutvikle kaier og arealer for alle deler av fremtidens offshorevirksomhet. Behovet for arealet vil utvikles i samarbeid med næringslivet, og spesielt GCE NODE som representerer bedriftene. Arealene skal tilrettelegges slik at det åpner for samlokalisering av ressursfaglig kompetanse i havneområdene.