• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Offshore-tjenester i Kristiansand Havn

To rigger til kai på Kongsgård Vige

To rigger til kai på Kongsgård Vige

Etter innspill fra det lokale næringslivet har Kristiansand havn gjort investeringer og bygget oss opp som en ledende offshore supply havn (OSP). Vi kan tilby fleksible, kvalitetssterke tjenester for offshorenæringen, og hadde i 2018 1159 liggedøgn for fartøyer. De siste årene har det ved flere anledninger blitt gjennomført større komplekse operasjoner i havna, som alle har vært utført uten skader på personell eller miljø.  

Vi har satset mye på å være en fleksibel samarbeidspartner for offshorenæringen og tar imot rigger og skip for de fleste type oppdrag. Kristiansand ligger strategisk plassert for Europa, har en enkel innseiling, og store havnebasseng med tilstrekkelig dybde, noe som gjør havna til et optimalt sted for større og mindre operasjoner.

Vi har god kapasitet på ren, norsk landstrøm og har de siste årene hatt to rigger liggende koblet opp kontinuerlig, i tillegg til at ulike offshore-skip har ligget over lenger perioder. Landstrømstilkoblingen er en viktig forutsetning for tilbudet vårt, og noe både rederiene og byen nyter godt av.

Flyttbart landstrømsanlegg.

Flyttbart landstrømsanlegg.

Fartøyene slipper å bruke drivstoff når de ligger til kai, og byen opplever store reduksjoner i utslipp. I 2018 videreformidlet Kristiansand havn 6,5 milloner kWt i landstrøm. I tillegg til den gode tilgangen på ren strøm fra vannkraft, har vi også vårt eget solcelle-anlegg i Kongsgård-Vige som produserer 85- 90 000 kWt årlig rett inn i vårt eget forbruk.

Kristiansand ligger midt i smørøyet for oljeservicenæringen, og det at havna kan ta imot fartøy og rigger, gir gode muligheter for den lokale næringen til å tilby sine tjenester både når det gjelder service og utstyr. Det er en stor fordel for rederiene å komme inn til et sted der ulike servicemuligheter er lett tilgjengelig. Det at havna også har nærhet til en by som Kristiansand med fasiliteter som flyplass, hoteller og restauranter er også viktig for rederiene, og skaper store ringvirkninger for det lokale næringslivet. Store mannskapsbytter betyr mange hotelldøgn og restaurantbesøk i sentrum.

Vi har nylig hatt verdens største løfteskip, Pioneering Spirit, inne i Kristiansand tre ganger for å utføre ulike operasjoner. 

Verdens største løfteskip Pioneering Spirit

Verdens største løfteskip Pioneering Spirit

Dette var komplekse operasjoner med en rekke skip i følget og mange hendelser som skulle koordineres. En av operasjonene var å montere og demontere en stinger på skipet, som bidrar til rørlegging på havbunnen. De har også hatt mannskapsbytter med mange hundre hotelldøgn på lokale hoteller.

Ved siste anledning bestod følget til Pioneering Spirit av 11 skip og taubåter, som skulle gjennomføre ulike operasjoner. Havna stilte med personell og våre båter, kystverket med lostjeneseter og Buksér og Berging med taubåter og losfartøy. Dette krever stor kaikapasitet, dyktig personell som kan koordinere tjenestene, og godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Alt har fungert utmerket, og vi ser at store operasjoner som dette er godt gjennomførbare i Kristiansand.

I operasjoner som denne har tjenestene til alle aktører vært på et høyt nivå og vi ser at kunder gjerne kommer tilbake etter å ha opplevd dette.  

Se flere bilder fra offshore-operasjoner i Kristiansand i bildekarusellen under.