• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Offshore i havna gir gevinst til regionen

Har du lagt merke til at det er mange store offshore-fartøyer ved kaiene i Kristiansand havn? Kanskje har du lurt på hvorfor vi bruker kaiplass på disse fartøyene? Offshorefartøyene som kommer til oss, forsyner næringslivet vårt med en rekke oppdrag. Bare i løpet av januar måned opplyser rederiene at de brukte over 6,5 millioner kroner på tjenester fra lokalmiljøet i Agder.

Etter innspill fra det lokale næringslivet har Kristiansand havn gjort investeringer og bygget oss opp som en stor Offshore Supply Havn (OSP). Vi har satset på å være en fleksibel samarbeidspartner for offshorenæringen og tar imot rigger og skip for opplag og for noen oppdrag. Kristiansand ligger strategisk plassert for Europa, har en enkel innseiling og store havnebasseng, noe som gjør havna til et optimalt sted for større og mindre operasjoner.

6,5 millioner til lokale tjenester

Kristiansand ligger også midt i smørøyet for oljeservicenæringen, og det at havna kan ta imot fartøy og rigger, gir gode muligheter for den lokale næringen til å tilby sine tjenester både når det gjelder service og utstyr. Det er en stor fordel for rederiene å komme inn til et sted der ulike servicemuligheter er lett tilgjengelig.

Det at havna også har nærhet til en by som Kristiansand med fasiliteter som flyplass, hoteller og restauranter er også viktig for rederiene, og skaper ringvirkninger for det lokale næringslivet. Store mannskapsbytter betyr mange hotelldøgn og restaurantbesøk i sentrum. Dette passer særlig godt i vintersesongen når det gjerne er roligere i disse næringene. Det er gjerne i denne sesongen at mange skip ligger til kai over tid. Rederiene som hadde fartøy inne i Kristiansand i januar 2020 kunne opplyse at det bare i januar er benyttet rundt 190 hotelldøgn tilsvarende kr 170 000 i Kristiansand. De benyttet også 1,3 millioner kroner til proviant, 745 000 kroner til transport og 800 000 kroner til diverse innkjøp.

 

Rederiene opplyser også om at de brukte mange andre lokale tjenester i januar. 650 000 kroner gikk til snekkertjenester, 1,3 millioner kroner til renovasjon, 212 000 kroner til elektrotjenester, 245 000 kroner til havneoperatører, 720 000 kroner til maritime konsulenttjenester, 143 000 kroner til leie av maskiner og utstyr og 48 000 kroner til ulike sertifiseringer.

 

I løpet av denne ene måneden brukte altså de ulike rederiene totalt mer enn 6,5 millioner kroner på tjenester fra det lokale næringslivet. I disse tallene er ikke los, havnekostnader og –tjenester medregnet, og de er rundet ned til nærmeste tusen. I tillegg kommer en rekke kostnader vi ikke har oversikt over, som leveranser bestilt direkte fra rederiene, flyreiser til og fra Kristiansand, og bestillinger til de internasjonale selskapene som har avdelinger i Norge. Vi vet heller ikke noe om mannskapenes forbruk i land.

Landstrømstilgang viktig

Vi har god kapasitet på ren, norsk landstrøm og har de siste årene hatt mange fartøy liggende på landstrøm over lenger tid. Landstrømstilkoblingen er en viktig forutsetning for tilbudet vårt, og noe både rederiene og byen nyter godt av. Fartøyene slipper å bruke drivstoff når de ligger til kai, og byen opplever store reduksjoner i utslipp. I tillegg er det et viktig poeng at støyen fra fartøyene blir vesentlig redusert. Det er godt for naboene, men også for mannskapet som bor under dekk i lange perioder.

Verdens største skip

Som mange har merka seg, ligger verdens største skip for tiden utenfor Andøya. Pioneering Spirit har vært inne i Kristiansand ved flere anledninger for å utføre ulike operasjoner, og nå sist for å vente på neste oppdrag. Det er nå femte gangen de anløper byen, og Allseas, rederiet som eier Pioneering Spirit, har alene stått for utrolig mange oppdrag til lokale aktører i Agder. På et av høstens oppdrag var de i Kristiansand i en uke for mannskapsbytte, og hadde i løpet av den ene uka over 600 hotellovernattinger.

 

Havna er til for næringslivet

Kristiansand Havn er til for regionens næringsliv og sikrer gjennom aktiviteten vår økt etterspørsel innenfor et stort tjenesteområde. I tillegg sikrer dette havnas økonomi, som igjen gjør at vi kan tilby bedre løsninger til alle våre kunder.