• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Ny havnelov gir ikke mer blågrønn transport

Regjeringen la i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Norske Havner mener loven ikke bidrar til å flytte gods fra vei til sjø. Havnedirektør i Kristiansand, Halvard Aglen, er styreleder i Norske Havner og uttaler seg på vegne av medlemmene. 

Les den fulle artikkelen på nettsida til Norske Havner.