• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Nok et landstrømsanlegg på plass i Kristiansand Havn

Kristiansand Havn har med hjelp av tilskuddsmidler fra Enova fått på plass nok et landstrømsanlegg i havna. I likhet med forrige anskaffelse er dette anlegget et mobilt anlegg som kan flyttes etter behov. Det er først og fremst offshorefartøy som vil være aktuelle for tilkobling til anlegget.

Spesielt for dette anlegget er muligheten til å koble til to fartøy samtidig, noe som gir et anlegget et betydelig større potensial enn de eksisterende anleggene i Kristiansand.

Anlegget er levert i form av en 20 fots landstrømscontainer fullpakket med kompliserte elkomponenter av det danske firmaet Powercon. Danskene vant anbudskonkurransen utlyst av Kristiansand Havn på bakgrunn av pris, kvalitet og teknisk løsning.