• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Miljøfokus og interesse for Kristiansands-løsninger i bransjen

Den siste tida har Kristiansand Havn vært omkring og delt våre erfaringer, og lært av andres erfaringer. Også i de maritime fagmiljøene har mye av debatten dreid seg om miljøutfordringene verden står overfor, og hvordan industrien kan bidra med sitt. 

Våre ansatte har vært på konferanser og holdt innlegg, både i Amsterdam, Oslo og København. Mange av trendene er de samme på tvers av fagretninger, digitalisering, automatisering og ikke minst miljø. På noen områder ligger Kristiansand havn langt fremme, på andre områder har vi fremdeles litt å lære. Det er spennende å bli invitert for å dele våre erfaringer med landstrøm, der vi ligger et skritt foran de fleste andre.

Miljø og framtidsrettede løsninger for ferjetransporten

På Ferry Shipping Summit i Amsterdam møttes ferjerederier, operatører og havner. Det ble vitset med at skipseiere og havner lever i et krevende ekteskap, og både hater og elsker hverandre. Det var derfor flere som satte pris på muligheten til å møtes, lære av hverandre og dele løsninger for et mer effektivt samarbeid.

Stian Hagevik Heggeland fra Kristiansand havn holdt innlegg og deltok i debatt på Ferry Shipping Summit

Stian Hagevik Heggeland fra Kristiansand havn holdt innlegg og deltok i debatt på Ferry Shipping Summit

 

Stian Hagevik Heggeland fra Kristiansand Havn holdt innlegg og deltok i paneldebatt om utfordringer og muligheter for ferjehavner de neste årene. Han tok utgangspunkt i ferjeruta Kristiansand-Hirtshals og trakk blant annet frem urban utvikling, GDPR-utfordringer, sjåførmangel i veitransporten og automatisering av havneanleggene, som endringer vi må henge med på. Han la særlig vekt på at også havneanleggene kan bidra til en grønnere sjøfart, ikke bare skipene.

Andre innledere trakk frem de nye målene for sulfurutslipp som den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har satt fra 2020, digitalisering, usikkerhet rundt Brexit og nye former for drivstoff. Miljøfokuset var stort på konferansen, og de fleste innlederne var klare på at man må møte utfordringene med innovative løsninger. En av initiativtakerne til konferansen, Bo-Lennart Thorbjørnsen, pekte på at ferjeindustrien har vært en konservativ bransje, og at man er helt avhengig av at noen selskaper er villige til å ta sjanser, og teste ut nye løsninger før resten av bransjen henger seg på.

Ferjeselskapet ForSea er et slikt selskap, og har en helelektrisk flåte med ferjer som går mellom blant annet Helsingborg og Helsingör. CEO Johan Röstin fortalte om laddingen som foregår de få minuttene de ligger til kai, og hvordan en effektiv håndtering fra havneoperatøren gir dem mer tid til å lade batteriene. Det går mye strøm med til ferjene, like mye som til 40 000 husholdninger i løpet av 5 minutt ladding av ferja. Men han mener at effektivisering og den totale energisparingen på andre områder vil veie opp for dette.

Lars Tingström fra Hogia snakket om hvordan havner burde bruke hverandres erfaringer til å skape gode automatiske og digitale systemer som gjør flyten av varer og passasjerer så enkel og effektiv som mulig, også i overgangene mellom ulike transportmiddel. Mer effektive havner betyr mindre venting og mindre utslipp.

Stor interesse for landstrøm på Cruise-konferanse

 

Mathias Bernander fortalte om landstrøm på Cruise Baltic-samling.

Mathias Bernander fortalte om landstrøm på Cruise Baltic-samling.

Markedssjef Mathias Bernander deltok på samlingen til cruisenettverket for de Baltiske cruisehavnene i regi av Cruise Baltic. Dette er et nettverk Kristiansand havn deltar i jevnlig, med fagseminarer og mulighet til en-til-en-møter med rederiene.

Bernander var invitert til å holde et innlegg om landstrømsanlegget vårt, da Kristiansand blir regnet som ledende innenfor elektrifisering av Baltiske cruisehavnene. Rederiene melder om stor interesse for landstrømsanlegget vårt, som faktisk er Europas største.

Interessen gjenspeiler seg i ordreboken for nye cruiseskip. Flere og flere skip blir utstyrt med nødvendig utstyr for å ta imot landstrøm, og flere skip i den eksisterende flåten gjør nå nødvendige tilpasninger. Vi venter også derfor stadig flere landstrømsklare skip i Kristiansand.

Kristiansand som landstrøm-case

Eiendomssjef i Kristiansand Havn, Trond Sikveland var også invitert for å snakke om landstrøm, da han deltok på Sustainable Ports Summit i København. Konferansen hadde overskrifter som digitalisering, samarbeid, logistikk, automatisering, nye typer drivstoff og elektrisitet. Sikveland la frem en case-studie av landstrømsanlegget i Kristiansand, og fortalte om prosessen med å etablere anlegget, og våre erfaringer med driften.