• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Midler til havnesamarbeid

Prosjektet skal utrede og avklare potensialet ved havnesamarbeid på Agder, og skal kartlegge juridiske og økonomiske konsekvenser ved ulike samarbeidsformer. I tillegg legges det vekt å finne frem til felles incentiver for å få mer last på sjø- og bane.

Kystverket har vurdert prosjektet til å fremme bedre transportkvalitet, reduserte kostnader, og en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser til det beste for sjøtransportens konkurranseevne.

– Prosjektet er i tråd med nasjonale- og regionale målsettinger om en mer effektiv, og forenklet havnestruktur. Viktige temaområder som skal kartlegges er hvordan havnestrukturen i Agder kan best tilpasses målene for godsoverføring fra veg til sjø, forteller havnedirektør Halvard Aglen