Port of Kristiansand aim to become a priority transit port for bulk and general cargo

General Cargo

The Port of Kristiansand is the regions leading port for general cargo and bulk.

The port has continuous priority of developing the terminal area to offer the best and most efficient solution to our users. The terminal area, Kongsgård/ Vige in Kristiansand,  has a strategic location with excellent connection to the European Route, E18.

There are multiple cargo and bulk terminals in Mandal. Strømsvika is under construction, however on the west side of the bay there is a full functional berth where lumber is shipped out. The length of the berth is 120 meters and the depth is 11m.

On the east side of Strømsvika there are piers that makes up the stone quay where stone from the area is shipped out.

Gismerøya terminal is another cargo and bulk terminal in Mandal. The length of the berth is 170m and the depth is 10,5 meters.

Berths

Berth 20 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 25,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 28,8ʺ E

Berth length:

265 m

True bearing:

301° / 121°

Height above chart datum:

2,3 m

Minimum depth:

7,3 m

Berth 3 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 31,5ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 30,4ʺ E

Berth length:

144 m

True bearing:

205°/ 025°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

5,7 m

Berth 45 NOKRS-0012
+

Latitude: 58º 9ʹ 46,2ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 35,4ʺ E

Berth length:

100 m

True bearing:

331° / 151°

Height above chart datum:

2,4 m

Minimum depth:

2,5 m

Gismerøya Havneanlegg
+

Nord 58.10,06
Øst 7. 28,92
Port id no: 27430
UN locator code: NOMAN-0001
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanle

Alle kaiene, med unntak av Kleven kai har ISPS godkjenning som betyr at skip kan gå til kai og være trygge på at uvedkommende ikke kommer i nærheten av skipet. Havnesikringen er lovpålagt og krever at alle som skal befinne seg innenfor gjerdene skal ha hatt opplæring og være godkjent av Kristiansand Havn IKS.

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm. Seilingsdybde ved kai er 10,5 m. Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det finnes landstrømanlegg med 400 volt/125 amp i nordenden og det er under etablering av 1200 kva anlegg i sørenden.

Det foreligger los skisser for våre kaier her:

Berth length:

170 m

Minimum depth:

10,5 m

Strømsvika Havneanlegg
+

N 58.01,04 – Ø 007.30,20
Domestic number: NOBAM-0005

Strømsvika Havneanlegg er under utbygging, men tømmerkai er ferdig og i full drift. Denne ligger på vestsiden av vika og kaien her er 120 m lang med seilingsdybde på ca 11m, 50 tonns pullerter i tillegg til 2 stk 250 tonns nord og sør for kaien.

På østsiden av Strømsvika ligger det to pirer som utgjør steinkai hvor det foregår utsprengning av stein som etter hvert skal gi flere industritomter. Utsprengt stein skipes ut fra østsiden av Strømsvika på Steinkaien hvor dybden foran pirene er ca 8m.

Berth length:

120 m

Minimum depth:

Ca 11m