Kristiansand havn skal bli en prioritert transitthavn på bulk og stykkgods

Bulk-/stykkgods

Kristiansand Havn er regionens fremste havn for stykkgods, bulk og prosjektgodt.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle havneavsnittet i Kongsgård/Vige for å gi de beste, og mest effektive løsningene til våre brukere. Terminalen har egen avkjøring fra E18 for å optimalisere distribusjon til og fra havnedistriktet.

I Mandal er det flere havneanlegg som brukes til bulk-/stykkgods. Stømsvika er under utbygning, men det er drift der i dag. På vestsiden av vika ligger tømmerkai som er i full drift i dag. Kaia er 120m lang med en seildybde på ca 11m. Her blir det hovedsakelig losset tømmer.

På østsiden av Strømsvika ligger det to pirer som utgjør steinkaia. I området på østsiden av vika er det utsprengning av stein som blir skipes ut her. Seildybden foran piren på østsiden av vika er på ca 8m.

På Gismerøya er det et kaianlegg som er 170m lang og har en seildybde på 10,5m. Kaianlegget kan ta imot flere fartøystyper, men blir i hovedsak brukt av bulk- og stykkgodsskip.