• AA
 • Aktuelt
 • Kontakt oss

Vil du være med å elektrifisere Kristiansand havn?

Oppdatering til søkere på stillingen som elkraftingeniør, M. Sc.
Kristiansand Havn ser seg dessverre nødt til å avlyse ansettelsesprosessen med søknadsfrist 20 mars.

Avlysningen skyldes usikkerheter som følge av covid-19 situasjonen.Havna må som andre virksomheter vurdere de økonomiske konsekvensene etter covid-19 utbudet.
Vi takker for at du viste interesse ved å søke stillingen

Kristiansand Havn KF er et selskap heleid av Kristiansand kommune. 
Vi er regionens viktigste trafikkhavn målt i gods- og persontrafikk.
Vi betjener lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv og er et selskap heleid av Kristiansand kommune.
Kristiansand havn har også bred kontakt internasjonalt.

Havna er ansvarlig for driften av havneområdene med kaier, bygg og anlegg.
Havna eier el-teknisk infrastruktur som skal tilrettelegges for fremtidens behov.
I dag tilbyr vi landstrøm innenfor alle spenningsområder – opptil 16 MVA, 11/6,6 kV, 60Hz.
Kristiansand havn ønsker å utvikle sine energisystemer og miljøstrategier i samarbeid med våre kunder
Kristiansand havn ønsker å være i forkant med etablering av løsninger som bidrar til det grønne skiftet.
Fremtidens klimanøytrale samfunn vil skape nye muligheter og behov for fleksible løsninger.  

Vi håper du vil være med å utvikle morgendagens havn!
Vi kan tilby lønn etter avtale, gode forsikringsordninger og medlemskap i Kristiansand Kommunale Pensjonskasse.
Vi kan tilby en spennende arbeidsplass, fleksibel arbeidstidsordning og muligheter for kompetanseutvikling.
Stillingen er nyopprettet med arbeidsoppgaver på tvers av organisasjonen.
Kvinner oppfordres til å søke.

 Arbeidsoppgaver

 • Kraftsystem med tilknyttede komponenter
 • Teknisk dokumentasjon, konsesjoner, saksbehandling
 • Kontakt med kunder, nettselskap og rederier
 • Planlegging, kontrakter, utbygging, FDV mm.
 • Energi og miljøstrategier
 • Prosjektstyring, innkjøp, budsjett

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på M. Sc. -nivå innenfor planlegging, utforming og drift av elkraftsystemer
 • Gjerne nyutdannet innenfor relevante fagområder.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Ønskede kompetanseområder

 • Elkraftsystemer, kraftsystemanalyse
 • Kunnskap om styringssystemer, modellering og analyseverktøy
 • Grunnleggende økonomikunnskap og samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk med evne til å ta initiativ
 • Relasjonsbygger som bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Være fleksibel  og ta kloke avgjørelser 

Søknadsfrist:20.03.2020

Kontakt eiendomssjef Trond Sikveland på 934 04 383, for mer informasjon. 

Søknad med CV sendes: Kristiansand Havn KF
Postboks 114, 4662 KRISTIANSAND
eller e-post: post@kristiansand-havn.no