• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Restriksjoner for cruisetrafikken

Første cruiseanløp for sesongen er forventet tirsdag 17. mars. På grunn av de pågående smitteverntiltakene i Kristiansand kommune, har kommunen vedtatt å innføre forbud mot ilandstigning fra cruiseskip.

Det vil si at hverken passasjerer eller besetning får mulighet til å gå i land når skipet ligger til kai i Kristiansand, med mindre det godkjennes av lokale helsemyndigheter. Skipet får likevel lov til å legge til og bunkre og fylle på forsyninger.

Dette er i overensstemmelse med tiltak som er innført i andre cruisehavner for den neste perioden.

 Les det fulle vedtaket fra Kristiansand kommune under.

Vedtak etter smittevernloven § 4-1 – Forbud mot ilandstigning fra cruiseskip 12.03.2020

I forbindelse med koronaepidemien er det behov for å iverksette tiltak etter smittevernloven for å begrense smitterisikoen og forsøke å utsette spredning av sykdommen i befolkningen.

Kristiansand Havn har underrettet Kristiansand kommune om cruiseanløp 17.3.2020 til Kristiansand havn.

Som ledd i smittevernarbeidet for å begrense koronaepidemien, treffer Kristiansand kommune ett vedtak om isolasjonstiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d) og bokstav a) som et nødvendig tiltak for å begrense epidemiens utbredelse. Nærmere begrunnelse gis nedenfor under saksutredningen. Vedtaket gjelder alle cruiseskip. Varighet på vedtaket vurderes fortløpende. 

Vedtaket har Hjemmel Etter smittevernloven § 4-1 bokstav c) kan en kommune vedta isolasjon innenfor geografiske områder som smitteverntiltak.

Vedtak

Kaptein og besetning på cruiseskip pålegges å forhindre at passasjerer eller mannskap på skipet går i land i Kristiansand havn. Kristiansand havn KF pålegges å forhindre at passasjerer eller mannskap på cruiseskip går i land i Kristiansand havn. Medisinsk behandling til eventuelle syke passasjer gis i samsvar med Helsedirektoratets brev til norske kommuner av 9.3.2020.

Sakens bakgrunn Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjoner som startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter. Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker.

I tilfeller hvor mannskap eller passasjerer må reise fra skipet skal dette informeres om og godkjennes av lokale helsemyndigheter.