• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Kristiansand havn i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene.

De utvalgte havnene er alle viktige aktører for å styrke de strategiske transportkorridorene som Kristiansand er en sentral del av. Kristiansand havn har en unik posisjon i både nasjonale og europeiske transportnettverk som følge av sin knutepunktfunksjon.

Visste du for eksempel at E39 går over kaikanten i Kristiansand, videre med ferge til Hirtshals og deretter fortsetter på motorvegen til Aalborg? Det gjør at du faktisk seiler på E39 mens du spiser, shopper og koser deg ombord på våre ferger. Alt dette skjer samtidig som en stor mengde og viktig gods for vårt næringsliv blir transportert til og fra Norge ombord på fergen. I 2017 ble totalt 405.000 tonn med gods fraktet på Superspeed-fergen. Det utgjør omtrent like mye gods som hele containerterminalen til sammen.

Med dette som bakteppet er det ingen tvil om at transportløsninger der lastebil, tog og ferge kombineres blir helt sentralt for å sikre en god, og effektiv infrastruktur for næringslivet i årene fremover.

Det er denne oppgaven som har topprioritert i det nye transportnettverket. Det vil også bli brukt til å synliggjøre behovet for at vedtatte investering som nytt dobbeltspor til fergeterminalen i Kristiansand blir intensivert og realisert så fort som overhodet mulig. Per dags dato har Hirtshals fått på plass sin viktige jernbaneterminal på dansk side, og da må vi sørge for at de infrastrukturinvesteringene også blir matchet på norsk side.

Gode transportløsninger må utvikles på tvers av landegrensene og må fremstå sømløse og effektive for brukerne.

Det nye transportnettverket vil videreutvikle det gode samarbeidet havnene imellom, samtidig som det styrker strategisk viktige transportkorridorer for vår region.