• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Kristiansand havn i samarbeid med SINTEF om nullutslippshavnen

Kristiansand havn deltar i prosjektet Transition Towards Zero-Emission Ports (TRAZEPO). Prosjektet ledes av SINTEF, og tar mål av seg å utvikle havnene til miljøvennlige transportknutepunkt. Prosjektet har et totalbudsjett på omtrent 10 millioner, og finansieres gjennom Forskningsrådets sitt rammeprogram ENERGIX for fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk

Havnene spiller en avgjørende rolle for både sjø- og landbasert transportnæring, og derfor også en sentral rolle i å redusere utslipp fra transportsektoren. I dag står transportsektoren for om lag en tredel av de totale utslippene i Norge, og potensialet er derfor stort for å få betydningsfulle resultater.

Elektrifisering av biltransporten er allerede godt i gang, men også innenfor sjøtransporten er det en rivende utvikling. Prosjektet har som mål å bidra til mer kunnskap om lav- og nullutslippsløsninger innenfor transportsektoren, og sjøtransporten spesielt. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan havnene kan være en viktig katalysator i denne utviklingen.

Prosjektet «Transition Towards Zero Emission Ports (TRAZEPO) skal identifisere muligheter og barrierer som møter ulike typer havner, blant annet avhengig av deres geografiske plassering, ulike roller i regionale transport- og logistikknettverk, type eierforhold, og annet. Forskningsprosjektet skal blant annet utarbeide et veikart med anbefalinger om hvordan havnene kan bidra til en mer bærekraftig transportsektor

12-13. april blir kick-off arrangementet for prosjektet arrangert i Trondheim med Kristiansand havn som aktive deltakere.

Vi ser frem til fortsettelsen og et godt samarbeid med Norges ledende forskningsmiljø.

Kristiansand havn deltar i prosjektet Transition Towards Zero-Emission Ports (TRAZEPO). Prosjektet ledes av SINTEF, og tar mål av seg å utvikle havnene til miljøvennlige transportknutepunkt. Prosjektet har et totalbudsjett på omtrent 10 millioner, og finansieres gjennom Forskningsrådets sitt rammeprogram ENERGIX for fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk

Havnene spiller en avgjørende rolle for både sjø- og landbasert transportnæring, og derfor også en sentral rolle i å redusere utslipp fra transportsektoren. I dag står transportsektoren for om lag en tredel av de totale utslippene i Norge, og potensialet er derfor stort for å få betydningsfulle resultater.

Elektrifisering av biltransporten er allerede godt i gang, men også innenfor sjøtransporten er det en rivende utvikling. Prosjektet har som mål å bidra til mer kunnskap om lav- og nullutslippsløsninger innenfor transportsektoren, og sjøtransporten spesielt. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan havnene kan være en viktig katalysator i denne utviklingen.

Prosjektet «Transition Towards Zero Emission Ports (TRAZEPO) skal identifisere muligheter og barrierer som møter ulike typer havner, blant annet avhengig av deres geografiske plassering, ulike roller i regionale transport- og logistikknettverk, type eierforhold, og annet. Forskningsprosjektet skal blant annet utarbeide et veikart med anbefalinger om hvordan havnene kan bidra til en mer bærekraftig transportsektor

12-13. april blir kick-off arrangementet for prosjektet arrangert i Trondheim med Kristiansand havn som aktive deltakere.

Vi ser frem til fortsettelsen og et godt samarbeid med Norges ledende forskningsmiljø.