• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Kristiansand Havn deltar i storøvelsen Gjallarhorn

8-14. juni vil Agder og Rogalandsheimevernsdistrikt 08 gjennomføre øvelsen Gjallarhorn i Kristiansandsområdet. Et av hovedmålene er å utvikle samhandlingen mellom militære og sivile etater, deriblant Kristiansand Havn

Øvelsen er den største som blir gjennomført av HV-08 i år, og vil telle opptil 1.200 soldater. Kristiansand Havn har tidligere samarbeidet godt med Heimevernet under militære øvelser, og ser på det tette samarbeidet som en viktig del av Kristiansand Havn sitt fokus på sikkerhet og beredskap.

Kristiansand Havn er en av landets viktigste havner, og et helt sentralt logistikknutepunkt som må fungere også i krisesituasjoner. I øvelser som dette får vi virkelig teste våre evner til å operere en effektiv havn i urolige tider, og hvordan våre rutiner kan utvikles og forbedres.

Kristiansand Havn KF gleder seg til å ta imot Heimevernet, og ser frem til en spennende og nyttig øvelse.

Se også Heimevernets hjemmesider for mer informasjon om øvelsen