• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Kristiansand havn aktive under transport & logistikk

Tradisjonen tro deltok Kristiansand havn under årets transport & logistikk-messe på Gardermoen. Sammen med gode samarbeidspartnere i de andre norske havnene var vi representert under standen «Velg sjøveien»

Her møtte vi sentrale kunder, brukere og beslutningstakere med betydning for sjøtransportens rammebetingelser. Vår egen havnedirektør Halvard Aglen holdt innlegg under messen i sin rolle som styreleder for Norske havner.

Transport & Logistikk-messen i sin helhet retter seg mot beslutningstagere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen.

Direktør for NHO logistikk og transport Are Kjensli åpnet konferansen med følgende budskap,

– Dette er en fremtidsrettet konferanse. Begreper som ikke var kjente for få år siden som digitalisering, autonomi, smarte tilbringertjenester vil bli grundig behandlet under årets konferanse

Tilbake i Kristiansand havn har vi fått nye innspill og ideer til hvordan vi skal forstette å utvikle oss som Norges mest digitale havn. Vi er klare for neste trekk.