• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Klare for neste trekk!

2015 har vært et hektisk år, men og et år med flere rekorder. Vi er stolte over at den etterlengtete milepælen på 50.000 TEUs håndtert over terminalen ble nådd i 2015. Dette befester vår posisjon som en av de viktigste containerhavnene i landet. Containerterminalen er på mange måter en temperaturmåler for næringslivet, og økninger i volum viser en landsdel i vekst innenfor flere bransjer. Det er tydelig at en svak krone gir seg utslag i økt eksport, spesielt for regionens prosessindustri. Samtidig ser det ut til at sørlendinger fortsatt har en høy personlig kjøpekraft, det viser tallene på importsiden, og dette gir havnen en god retningsbalanse. Et særlig spennende prosjekt med reetablering av jernbanesporet inn på containerterminalen er under effektuering og vil være et nytt viktig bidrag for å få gods fra vei til bane og sikre vekst for vårt næringsliv, i første omgang Voss Water.

På ferjesiden har vi en liten nedgang sammenlignet med 2015. Siste år gir en pekepinn på økt konkurranse innenfor dette strategiområdet. Dette påvirker godstrafikken over fergen til og fra Kristiansand. Til tross for nedgangen befester fergetrafikken seg som det klart viktigste strategiområdet for Kristiansand Havn. Over en million passasjerer, og knapt en halv million tonn med gods blir hvert år transportert på «sjøveiens E39». En mer utsatt markedsposisjon gjør at vi jakter nye løsninger som styrker Kristiansand Havn. Et eksempel på dette er å etablere en effektiv jernbanetilknytning til fergeterminalen.

Innenfor de andre strategiområdene er det først og fremst offshoreaktiviteten som peker seg ut. En strategisk satsning på dette området har de siste årene gitt merkbare resultater. Fra rekordåret 2015 har vi doblet til en ny solid rekord på hele 32 anløp i 2016. Det er en fremgang vi er fornøyd med, særlig når vi vet at anløpene medfører lenger liggetid ved kai, og dermed flere oppdrag til regionens næringsliv.

Kristiansand havn preges også i stor grad av transformasjonsprosesser. I løpet av sommeren 2016 planlegges salget av første byggetrinn av boliger i Kanalbyen. Dette betyr at Silokaia fases ut som operativt kaiområde i løpet av 2017. Det markerer starten på en større prosess hvor byutvikling av de sentrumsnære havneområdene erstattes av nye terminaler i Vige- Kongsgård-, Torsvika- og Marvikaområdet. Rådmannen har i løpet av 2015 iverksatt arbeidet med en større kommuneplan som skal sikre at Kristiansand havn også i fremtiden fremstår som en av landets viktigste havner.

Oppsummert har 2015 vært et godt år for Kristiansand havn, og vi går med optimisme inn i 2016. Vi opplever at omgivelsene rundt oss også støtter opp under regionens havn, og ser betydningen av å utvikle en moderne og effektiv havn til det beste for næringslivet og innbyggere. Det er godt å ha med seg, og det gjør oss «klare til neste trekk»!

Havnedirektør, Halvard Aglen