• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Julehilsen fra havnedirektøren

Kristiansand lever av havet. Det har vi alltid gjort, og det vil vi alltid gjøre. Vi er avhengig av en god havn. En havn som leverer kvalitetstjenester til næringslivet, en havn som satser på ny teknologi og en havn som skaper ringvirkninger for oss som bor i byen.

Vår landsdel er landets fremste på eksport. Vi har verdensledende industri med hele verden som sitt marked. De etterspør kompetanse, forutsigbare rammevilkår og ikke minst en effektiv infrastruktur. Kristiansand havn skal være en garantist for det siste.

2018 har vært et godt år. Vi legger bak oss et år med betydelig vekst på container, vi befester vår posisjon som en av landets ledende fergehavner og vi tar stadig nye andeler av voksende markeder innenfor cruise, offshore, bulk og stykkgods.

Men vi ser oss ikke tilbake. Vi legger nå opp til et offensivt budsjett for 2019. Et år vi igjen forventer å runde 100 millioner i omsetning. Samtidig må jeg presisere at det siste er underordnet. Vårt viktigste fokus er ikke vår egen inntjening. Vårt viktigste fokus er på vår rolle som verktøy for næringslivet. De pengene vi tjener skal utelukkende gå til nye investeringer i havneinfrastruktur som vårt næringsliv nyter godt. Husk, havna belaster verken kommunen, fylket eller statens budsjetter. Vi er hundre prosent brukerfinansiert, og har derfor et særskilt ansvar for å forvalte de pengene vi tar inn til det beste for vårt formål.

Samtidig erkjenner vi at vi også må gjøre vårt for å fremstå som en best mulig nabo til våre omgivelser. Det er grunnen til at vi også tar sikte på å være Norges mest miljøvennlige havn. Vi var landets første havn med miljøfyrtårnsertifisering. Først til å få på plass infrastruktur for landstrøm til fergene våre, og først til å tilby landstrøm for cruise. Det reduserer utslipp og det reduserer støy. Det gjør også våre elektriske kraner, og incentiver i prisliste for å premiere miljøvennlige fartøy.

Det har vært mye debatt rundt havna de siste par årene. Det har vi stor forståelse for. Vi har respekt for at mange av de som blir våre nærmeste naboer når containerhavna flytter er urolige for konsekvensene. Men vårt løfte til dere er at vi skal gjøre alt vi kan for å fortsette å være i front på miljøvennlig teknologi. Vi skal sette sikkerhet og beredskap først, og vi skal være åpne og tilgjengelig for alle spørsmål og henvendelser. Vi skal rett og slett være Norges mest moderne havn.

Det fortjener naboene våre, og det fortjener den stolte havnebyen Kristiansand.

God jul, og godt nyttår!

Havnedirektør,

Halvard Aglen

Halvard Aglen