• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Havnesporet er snart åpent for trafikk

Etter flere år uten drift er nå arbeidet med å ruste opp havnesporet i gang. Oppgraderingen av sporet er forventet å være ferdig og åpent for trafikk i løpet av våren 2016.

Mer gods på sjø og bane er en felles målsetting internasjonalt, nasjonalt og lokalt. En vellykket satsning på bane- og sjø vil være en viktig bidragsyter for å få ned klimagassutslippene som knytter seg til transportsektoren.

Kristiansand Havn har initiert prosjektet Vatnestrøm jernbaneprosjekt sammen med Iveland kommune som tar sikte på å overføre godset fra Voss vann fra veg til sjø og bane. Prosjektet er støttet av Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og Jernbaneverket.

Så fort trafikken er operativt vil det kunne spare en allerede ulykkesbelastet vegstrekning for opptil 5000 trailere i året. Det gir både en betydelig miljøgevinst, så vel som økt kapasitet og sikkerheten på vegstrekningen mellom Iveland og Kristiansand.

I tillegg til utbedreringene som nå gjennomføres i Kristiansand Havn må det etableres et sidespor inn til Voss vann sine produksjonslokaler på Iveland. Sidespor er forventet å stå ferdig innen utgangen av 2016, og det vil da åpne for godstransport mellom Iveland og Kristiansand Havn.

I mellomtiden er vi begeistret for at havnesporet snart er ferdig, og igjen klar for trafikk. Vi håper og tror det er gode muligheter for at vi ser jernbanetransport innen på havneområdet før transporten fra Iveland starter opp.

Vi tror gods på bane og sjø er fremtiden.