• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Generalmajoren besøker Kristiansand havn

Generalmajor og sjef Heimevernet Eirik Kristoffersen besøkte Kristiansand havn. Tema for møte var havnas rolle i den nasjonale beredskapen.

Kristiansand havn har i de siste årene hatt en spesielt fokus på beredskap, og har gjennomført en rekke øvelser sammen med Heimevernet.

Vi er et nasjonalt knutepunkt, og inngangsporten til Europa. Derfor spiller vi også en viktig rolle i den nasjonale beredskapen, og det gjør at vi også er opptatt av hvordan beredskapen er dimensjonert, sier havnedirektør Halvard Aglen

Kristoffersen var interessert i høre mer om hvordan Kristiansand havn tenker beredskap, og ikke minst hvordan det bygger opp under samarbeid mellom sivile aktører og forsvaret i en krisesituasjon. Kristoffersen har bred operativ erfaring fra Hæren og spesialstyrkene, og er blant annet tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan i 2007 og 2008. Kristoffersen var tidligere brigader og sjef for plan- og øvingsseksjonen ved Forsvarets operative hovedkvarter før han overtok som sjef Heimevernet.