• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Fra gummidekk til kjøl

Ny tilskuddsordning for godsoverføring fra veg til sjø er nå på plass

Kystverket inviterte i samarbeid med Shortsea Promotion Center til informasjonsmøte om den nye tilskuddsordningen for godsoverføring fra veg til sjø. Ordningen har kommet på plass etter vedtak om godsoverføring i Stortinget. Møtet ble avholdt i Oslo den 21.02.17

Mottakerne av tilskuddene vil være rederier som overfører gods fra veg til sjø, men med en klar forutsetning om at tilskuddet skal komme vareeieren til gode i form av lavere priser.

Rederiene må dokumentere at last overføres til skip fra vegtransport med påvist miljøgevinst..

Totalpotten som skal fordeles i 2017 er på 82 millioner, og ordningen skal i første omgang vare frem til 2020. Alle redere som er etablert innenfor EØS-området kan søke, men lasten må flyttes fra norske veger. Støtten må være nødvendig for å etablere tilbudet, og det må fremvises at transporten er levedyktig på sikt, også uten tilskuddsordning. Den samfunnsmessige gevinsten ved at gods overføres til sjø må også legges frem.

Analysene viser at samfunnet som helhet sitter igjen med en betydelig gevinst for hvert tonn som overføres fra veg til sjø i form av færre trafikkulykker, mindre belastning på vegen og reduksjon i miljø- og klimagassutslipp.

Er dette noe for deg? Mer informasjon kan hentes fra www.kystverket.no/godsoverforing