• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Cruiseturismen – er det god butikk?

Hvilke ringvirkninger skaper cruiseskipene for regionen? Innovasjon Norges tall er klar tale.

Sommerbyen Kristiansand er et attraktivt stoppested for de mange cruiseskipene som frekventerer norskekysten. Det betyr positive ringvirkninger for det regionale næringslivet. Ifølge Innovasjon Norge-tall fra 2014, legger en gjennomsnittlig cruisepassasjer igjen 860,- kroner per. dagsbesøk.

Samme undersøkelse viste også cruiseturistene var svært godt fornøyd med Norge som feriested. Det betyr penger i kassen for næringslivet: I 2015 genererte det 2,3 mrd. i inntekter.

Det er restaurant-, handels-, og turistnæringene som merker cruiseturistene i størst grad.

Oppgang i antall anløp

I år opplever Kristiansand Havn en økning i antall cruiseanløp. I 2015 var tallet 40 – i året er det 66. 2014 var rekordåret med hele 76 anløp. Selv om havna ikke generer store summer på cruiseanløpene, er det lokale og regionale aktører som merker cruiseturistene med høy kjøpekraft.

– Cruiseskipene utgjorde ikke mer enn 4 % av havnas inntekter i 2015, men for næringslivet er dette en gullgruve, sier havnedirektør Halvard Aglen.

La oss utdype. I 2015 ankom det 69 759 cruisepassasjerer til Kristiansand. Går vi ut i fra Innovasjon Norges tall, er totalbeløpet som ligger igjen for næringslivet på hele 60 millioner kroner.

– 2015 var i tillegg et lavaktivitetsår. I år har vi nesten 80 % høyere cruiseaktivitet, fortsetter Aglen.

Går vi ut i fra 2015-tallene, får vi et beskjedent anslag på 115 102 passasjerer i 2016. Da øker inntektsgenereringen fra 60 millioner til 99 millioner. Sannsynligvis blir den reelle verdiskapning høyere grunnet større cruiseskip med økt kapasitet. I tillegg bidrar den lave kronekursen til høyere kjøpekraft blant turistene.

cruisepax

STRØMMER TIL: Cruiseturistene i retning Kvadraturen. I bakgrunnen kan man se toppen av skipet Koningsdam.

Bygger ny cruisekai

For å møte de økende anløpene og cruiseprognosene, bygges det i dag ny cruisekai ved Lagmannsholmen.

Med en kailenge på 150 meter, en kaibredde på 10 meter og en vanndybde på 11 meter, vil den kunne betjene de største cruiseskipene.

– Den sannsynlige ferdigstillelsen er i andre kvartal i 2017, sier Svein-Inge Larsen, havneingeniør i Kristiansand Havn.

Restaurantsjef: – Helt avhengige av cruiseturismen

I Kristiansand er Fiskebrygga et naturlig stoppested for de mange cruiseturistene. Legger cruiset til ved kai 13, må du gå forbi brygga for å komme inn til byen. Sørlandske iskiosker, sjømat-utsalgssteder og ulike restauranter kan virke forlokkende. Én av restaurantene heter Enok Nilsen. Restaurantsjef Ida Grødum sier cruiseturismen er livsviktig.

– Vi er rett og slett helt avhengige av cruiseturismen. Selv om det er regn, dukker de opp, forklarer hun.

Grødum forteller at cruiseturistene er høflige, viser interesse ovenfor den lokale maten og synes Kristiansand er en sjarmerende by.

–  Mange av dem sier de elsker byen vår, avslutter restaurantsjefen.

 

Undersøkelsen fra Innovasjon Norge kan leses her: http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/reiseliv/turistundersokelsen—cruiserapport—siste.pdf