• AA
  • News
  • Contact

Samarbeid er nødvendig for en grønnere bransje

Nok en spennende Havnekonferanse er overstått, og vi i Kristiansand havn er stolte over å være vertskap for kollegaer og fagmiljø fra hele landet. Årets program var variert og interessant, og en grønn tråd knyttet sammen dagen.

Havnekonferansen er en møteplass for hele shippingbransjen hvor folk fra både shipping og samferdsel, transportører, politikere og vareeiere samles. Årets konferanse ble en flott dag, med en unik mulighet til å møte kollegaer, bli oppdaterte på bransjen og knytte nettverk på tvers av landet. En fellesnevner for mange av foredragene i år, var at samarbeid og nettverk på tvers er avgjørende for at havne-Norge skal utvikle seg på den bærekraftige måten vi ønsker.

Sterkt ønske om grønn og effektiv havneutvikling

Ordfører Harald Furre innledet konferansen

Ordfører Harald Furre innledet konferansen

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, åpnet dagen med spennende tanker fra det lokale næringslivet om en elektrisk og autonom skipsrute fra industriområder til det nye havneområdet på Kongsgård/Vige. Det blir spennende å følge dette prosjektet videre. Arnt Einar Listheim fra Norske havner fulgte opp med fokus på den store utviklingen som har skjedd de siste ti årene, og hvordan vi best må satse videre.

Den første bolken for dagen handlet om Havneutvikling, og første foredragsholder var Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor. Han fortalte om hvordan de har samlet selskapet og funnet felles løsninger for fremtiden. Lufthavnene kan på mange måter sammenliknes med havner, og organiseringen av Avinor ble trukket frem flere ganger i løpet av konferansen. Noen ser for seg at en lignende organisering kunne vært nyttig også for havnene.

Birte Noer Borrevik, direktør for sjødivisjonen i Kartverket, viste frem de nye digitaliserte sjøkartene som snart er klare for lansering. Kartverket har jobbet mye med digitalisering og tilgjengeliggjøring av data, og utfordrer de norske havnene på å delta i arbeidet med å standardisere og rydde i data.

Victor Schoenmakers, er leder for forretningsstrategi i Rotterdam Havn, og kunne dele interessante synspunkter bærekraft i en av verdens største havner. Rotterdam havn er ansvarlig for 6,2 % av bruttonasjonalprodukt i Nederland, og en enorm aktør i forhold til alle de norske havnene. Likevel var han ydmyk på det at de også står for 20% av Nederlands CO2-utslipp, og mente at en kraftig reduksjon i utslippene må til for at havnene kan få lov til å overleve.

NCE Maritime Clean Tech er en klyngeorganisasjon som jobber med å finne løsninger på nettopp bærekraftsutfordringene i maritim sektor. Kommunikasjonssjef Marie Launes la også fokus på at de ulike aktørene må samarbeide for å få til en grønn omstilling. I tillegg er det behov for politiske vedtak som kan tvinge frem endringer. Hun pekte på vedtaket om utslippsfrie verdensarvfjorder, og at dette har ført til at industrien nå jobber med nye løsninger for utslippsfrie skip! Havnene må bli energihuber, mente hun og pekte på at de må kunne tilby drivstoff og strøm som skipene har behov for.

Sven M Tønnesen fra Kystverket kunne si litt om endringene i rammeverket, som havnene vil oppleve som følge av ny havne- og farvannslov som trer i kraft i 2020. Han understreket hvor viktig det blir for havnene å ha en strategisk retning og fortelle tydelig til lokaldemokratiet hva man har behov for skal man gjøre en best mulig jobb.

Mitt skip er lastet med

Det andre temaet for dagen var «Mitt skip er lastet med», og gav rom for vareeierne kunne si noe om hvilke ønsker de har fra resten av bransjen. Ole Andreas Hagen fra Post Nord kunne fortelle at de har opplevd en enorm vekst i netthandel de siste årene, og at det finnes en investeringsvilje på miljøvennlige godsfartøy. Men han understreket at havnene er for kompliserte, avgiftene og gebyrstrukturen må forenkles slik at det er lett å bruke havnene.

Ole A. Hagen fra Post Nord

Ole A. Hagen Post Nord

Runi Tomter Hansen, logistikksjef i NOAH, et selskap som håndterer miljøgifter, kunne fortelle om at de har hatt et sterkt ønske om å redusere sine utslipp ved å gå fra veitransport til sjøtransport. Dette har vært utfordrende og det var bare på grunn av en sterk vilje til å redusere CO2, at de gjennomførte. De tjente ingen ting på tiltaket hverken økonomisk eller tidsmessig.

Runi Tomter Hansen fra NOAH

Runi Tomter Hansen fra NOAH

Arve Aspli, logistikksjef i Bama, var også invitert til å snakke som en vareeier. Selskapet merker at klimaet endrer seg, og at det blir viktigere enn før å tenke på alternativer dersom værforandringer fører til ødelagte avlinger. De ser derfor i praksis at CO2-utslippene har konsekvenser, og er særlig opptatt av å gjøre sin del. Store deler av de importerte varene deres kommer via havna i Rotterdam, og de kombinerer gjerne Shortsea-ruter med togruter til Sør-Europa.

Et av foredragene vi særlig hadde gledet oss til, var Peter Due fra Yara Birkeland. De kommer med det første autonome lasteskipet, og allerede neste år er det klart for sjøsetting. Han understreket likevel at Yara Birkeland ikke bare er en båt, men en hel logistikkløsning som knytter systemer sammen både på land og sjø.

Rederienes krav til bransjen

I den siste delen av konferansen fikk vi høre rederienes krav til bransjen. Knut Sollund, styreleder i ViaSea Shipping startet med å si de ønsker å øke virksomheten sin med en ny havn og et nytt skip i året. For å få det til, har de behov for lavest mulige avgifter, fortsatte incentivordninger og effektiv håndtering i havna. De ønsker seg også langsiktig støtte fra næringslivet og myndighetene og konkurransedyktige betingelser.

Vidar Karlsen fra DFDS var en av dem som trakk fram behovet for sterkere samarbeid mellom havnene. Han understreket at han ikke mente at havner skulle legges ned, men at de kunne styres mer regionalt, slik at ikke alle havner trenger å investere i alt. Da kan noen havner spesialisere seg på noe, mens andre spesialiserer seg på andre ting. Han var også opptatt på at det er viktig at havnene nå er proaktive og holder tritt med utvikling som skjer i skipsflåten.

Sibrand Hassing, fra Holland America Group hadde et budskap om at bærekraftig utvikling ikke bare er et tema cruisenæringen er opptatt av, men at det er en integrert del av arbeidet deres. Blått hav og grønn natur er en del av pakka de selger, og dermed må de stå fremst i køa for å jobbe for dette. Norge er en viktig destinasjon for cruisene og avgjørelser som blir tatt i Norge er dermed viktige for å lede cruisenæringen inn i en mer bærekraftig retning. Han kunne også fortelle oss at de jobber hardt med å være bærekraftige, og allerede har redusert energiforbruket med 30 prosent de siste årene.

Sibrand Hassing fra Holland America Group

Sibrand Hassing fra Holland America Group

Dagen ble avsluttet med en oppsummerende panelsamtale ledet av konferansier John G. Bernander, der styreleder i Norske havner, Halvard Aglen, og stortingsrepresentant  Sverre Myrli (AP) deltok sammen med foredragsholderne Knut Sollund og Ole Andreas Hagen. De viktigste budskapene var at havnene må henge på den utviklingen som nå har skjedd i mange andre sektorer, og gjøre endringer. Byene må tenke langsiktig når det gjelder byplanlegging, for havnene er presset på viktig sjønært areal allerede. Det er også viktig at havnene samarbeider og deler data med hverandre og publikum.

Panelsamtale med fire deltakere.

Avsluttende panelsamtale.