• AA
  • News
  • Contact

Vige (45)

  • Kainummer: 45
  • Kailengde: 100m
  • Høyde over normalnivå: 1,6m
  • Dybde ved kaikant: 8m
  • Type konstruksjon: Jernbetong