• AA
 • News
 • Contact

Kristiansand havn søker maritim sjef og vakthavende havneinspektør

Kan du tenke deg en spennende og variert stilling i en bransje i utvikling?

Kristiansand Havn er et selskap heleid av Kristiansand kommune. Vi er regionens viktigste trafikkhavn målt i gods- og persontrafikk. Vi betjener lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Vi satser på 24/7 service i alle ledd. For brukerne innebærer dette økt kapasitet, bedre sikkerhet og mer kostnadseffektiv lastehåndtering fra kai til kunde Kristiansand havn har direkte tilknytning til hovedveisystemet til Oslo, Stavanger og Bergen. Kristiansand Luft havn Kjevik ligger kort vei fra byen og har hyppige avganger
både innenlands og utenlands. Geografisk ligger havnen kort vei fra alle markeder. Maritim sjef inngår i ledergruppen og rapporterer til Havnedirektøren. Du vil ha ansvar for maritim avdeling som har 7 ansatte. Ved et eventuelt internt opprykk vil det bli ledig stilling som Havneinspektør. Vi ber aktuelle søkere bekrefte hvilke(n) av stillingene de søker på.

Maritim sjef

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og administrativ leder for havnens maritime avdeling 
 • Maritime operasjoner til skipsanløp og drift av maritim avdeling 
 • Bidra til å utvikle havnen i henhold til vedtatte planer 
 • Sikkerhet og beredskapsansvarlig 
 • God forretningsforståelse 
 • Skape gode relasjoner til havnebrukere og kunder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Maritim utdannelse på høyskolenivå 
 • Ledererfaring fra ledende stilling til sjøs eller havn 
 • Fordel med erfaring fra sikkerhets- og beredskapsrelatert arbeid 
 • Erfaring med bruk av dataverktøy 
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God forretningsforståelse

Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlige egenskaper som bidrar til teamhandling og et godt arbeidsmiljø. Tiltredelse snarest mulig.

Vakthavende Havneinspektør

Arbeidsoppgaver:

 • Føre kontroll og oppfølging med trafikk på sjø og land i Kristiansand havnedistrikt
 • Aktiv kundekontakt 
 • Påse at havnelov og annet lovverk/reglement overholdes 
 • Administrative oppgaver som: Saksbehandling, statistikk, skipsregnskap og bygging av fakturagrunnlag, datautvikling, kontering og fakturasystematisering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Maritim utdannelse på høyskolenivå 
 • Fordel med erfaring fra ledende nautisk stilling til sjøs 
 • Kjennskap til drift av havn er en fordel 
 • Bilsertifikat og VHF sertifikat
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig 
 • Erfaring med bruk av dataverktøy

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, er serviceorientert, pliktoppfyllende og liker å jobbe selvstendig. Du vil inngå i maritim avdelingens vaktplan/skift ordning. Tiltredelse snarest mulig.

For begge stillingene tilbyr Kristiansand Havn KF:

 • Jobb i en av Norges viktigste havner 
 • Lønn ett er avtale 
 • Medlemskap i Kristiansand Kommunale Pensjonskasse 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Spennende og varierte oppgaver
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingene, kan du kontakte:
Havnedirektør Halvard Aglen, mobil 91 30 99 19 eller pr. mail ha@kristiansand-havn.no
Administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen, mobil 97 59 72 67 eller pr. mail alr@kristiansand-havn.no

Søknad med CV sendes

Kristiansand Havn KF
Postboks 114, 4662 KRISTIANSAND

eller pr mail post@kristiansand-havn.no
Søknadsfrist: 11. oktober 2020.