• AA
  • News
  • Contact

Gods på sjø og bane

Midler til havnesamarbeid

Kystverket har tildelt NOK 647 500,- til Kristiansand Havn, Arendal Havn, og Mandal Havn for å gjennomføre prosjektet «Utredning av potensialet ved havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal Havn»

Continue Reading

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Continue Reading

Successful test drive

On Tuesday 21th of June, the Norwegian National Rail Administration and Cargonet completed a successful test drive of the restored railroads at the port.

Continue Reading

Eldre artikler