• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Eiendom

Kristiansand Havn forvalter areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder, og styrker havnas økonomi over tid. Kristiansand Havn er organisert som et kommunalt foretak med en selvstendig og beskyttet økonomi i henhold til havne- og farvannsloven. Det vil si at vår eier, Kristiansand kommune, ikke har mulighet til å ta utbytte fra foretaket, samtidig som de heller ikke bidrar økonomisk i driften av havna.

Havnedrift krever store investeringer i infrastruktur, og Kristiansand Havn vil i løpet av de neste årene gå igjennom en transformasjonsprosess som blant annet medfører flytting av containerterminalen fra sentrum av Kristiansand til nytt havneavsnitt nord for sentrum. Det vil bli en kostbar prosess.

I tillegg til inntektene fra den havnerelaterte virksomheten vil investeringene finansieres av inntektene som relateres til havnas eiendomsportefølje. Det mest kjente, og største prosjektet er utviklingen av Kanalbyen på Silokaia. Kristiansand Havn har en 50 prosent eierandel i prosjektet gjennom selskapet Kanalbyen Utvikling AS, den andre halvparten eies av JBU Eiendom og Vedal Utvikling gjennom selskapet JBU Kanalbyen AS.