• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Flytting til Kongsgård

Kristiansand bystyret har gjennom havnestrukturvedtaket fra 2013 besluttet å utrede flytting av containerterminalen i Kristiansand ut av sentrum, og til nytt havneområdet i Kongsgård/Vige.

Havneområdet i Kongsgård håndterer i dag virksomhetsområdene stykkgods, bulk og offshore. Det er anslått et tidsperspektiv på mellom 10-15 år før containerterminalen er borte fra sentrum av Kristiansand, men det avhenger av et positivt vedtak i bystyret i saken som omhandler flyttingen, kommunedelplan for havneområdet nord. Endelig vedtak er ventet i løpet av første kvartal 2018.