• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Gods på sjø og bane

Kristiansand havn i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene.

Les mer

Successful test drive

On Tuesday 21th of June, the Norwegian National Rail Administration and Cargonet completed a successful test drive of the restored railroads at the port.

Les mer

Midler til havnesamarbeid

Kystverket har tildelt NOK 647 500,- til Kristiansand Havn, Arendal Havn, og Mandal Havn for å gjennomføre prosjektet «Utredning av potensialet ved havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal Havn»

Les mer

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Les mer

Eldre artikler