• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Aktuelt

Samarbeid er nødvendig for en grønnere bransje

Nok en spennende Havnekonferanse er overstått, og vi i Kristiansand havn er stolte over å være vertskap for kollegaer og fagmiljø fra hele landet. Årets program var variert og interessant, og en grønn tråd knyttet sammen programmet.

Les mer

En framtidsrettet og miljøvennlig havn

Kristiansand havn ønsker å gjøre vår del for at transportsektoren skal bli mer bærekraftig. Med de store endringene som skal skje i organisasjonen vår de neste årene, vil vi også jobbe med å velge de gode løsningene som kan bidra til en mer miljøvennlig havn. Vi har ikke alle svarene, men jobber daglig med å finne dem.

Les mer

Offshore-tjenester i Kristiansand Havn

Kristiansand havn har de siste årene bygget oss opp som en ledende offshore support havn (OSP). Vi kan tilby fleksible, kvalitetssterke tjenester for offshorenæringen, og hadde i 2018 1159 liggedøgn for fartøyer. Ved flere anledninger har det blitt gjennomført vellykkede, komplekse operasjoner i havna.

Les mer

Fra bananmodneri til moderne godstrafikk

Kjell Salvesen er en av dem som har jobbet lengst i Kristiansand Havn, og har vært på lønningslista i over 50 år. Selv om han likte den sosiale storhetstiden da det var yrende liv i kaiområdet med sjauere og amerikabåter, heier han på utvikling og mener havna må være i forkant og tørre å satse.

Les mer

Ny havnelov gir ikke mer blågrønn transport

Regjeringen la i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Norske Havner mener loven ikke bidrar til å flytte gods fra vei til sjø. Havnedirektør i Kristiansand, Halvard Aglen, er styreleder i Norske Havner og uttaler seg på vegne av medlemmene.

Les mer

Endringer i cruiseanløp

På grunn av værforholdene som er meldt på Vestlandet dagene fremover, kommer Explorer of the Seas til Kristiansand på søndag i stedet for å dra vestover. Mein Schiff 3, som hadde et planlagt anløp til Kristiansand på mandag har kansellert og kommer ikke.

Les mer

Ta turen til Pier 10

Besøk Pier 10 på Lagmannsholmen, der både turister og byens befolkning kan nyte gatekunst, utsikt og sommersol.

Les mer

Vi vil bli en nullutslippshavn

Kristiansand havn er en av tre havner som deltar i et stort forskningsprosjekt der Sintef skal bidra med kunnskap om hvordan vi kan bli en nullutslipps-havn. Dette er et viktig prosjekt for oss å delta i, fordi det gir oss verdifull innsikt i hvordan vi kan nærme oss målet om å være en miljøvennlig havn.

Les mer

Eldre artiklerNyere artikler