• AA
  • Nyheter
  • Contact

Aktuelt

Norges mest effektive havn

En studie publisert i fagjournalen Int. J. Shipping and Transport Logistics viser at Kristiansand Havn er Norges mest effektive containerhavn

Les mer

Heimevernet beskytter Kristiansand Havn

Onsdag 2. november og torsdag 3. november vil ca. 130 soldater i Kvadraturen heimevernsområde beskytte Kristiansand havn og nærområdene som en del av sitt militære oppdrag. Havna har en viktig funksjon i fred, krise og krig – ikke minst for våre NATO-allierte.

Les mer

Slik blir den nye cruisekaien

Cruisesesongen 2016 skriver seg inn i historiebøkene som Silokaiens siste år med havneaktivitet. I 2017 vil Kristiansand sin nye cruisekai være lokalisert på utsiden av Lagmannsholmen

Les mer

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Les mer

Rekordmange på Havnekonferansen 2016

Kilden teater- og konserthus var fullstappet da årets Havnekonferanse gikk av stabelen. Godt over 200 deltagere fikk en innholdsrik dag - med spennende og varierte foredrag.

Les mer

Eldre artikler