• AA
  • Nyheter
  • Contact

Bulk / stykkgods

2017 Nøkkeltall

Bulk / Stykkgods

Kristiansand Havn er regionens fremste havn for stykkgods, bulk og prosjektgods.

  • 191 500 tonn