• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Workshop om Alternative drivstoff

Hva skal til for at skipsfarten tar i bruk alternative drivstoff i stor skala? Hvilke behov er det for investeringer i infrastruktur? Det er blant spørsmålene som prosjektet Infrastruktur for alternative drivstoff skal forsøke å gi oss svar på. Prosjektet ledes av Norske havner, og er finansiert av Kystverket. Kristiansand Havn deltar i prosjektet, og var vertskap for den første av i alt fire regionale workshop om temaet.

På agendaen under møte i Kristiansand var blant annet Kristiansand havn sine erfaringer med bruk og kjøp landstrømanlegg, samt arbeidet med å etablere LNG-anlegg i havneområdene. 20 deltakere fra havner i hele Norge, pluss næringsliv og akademia var samlet for å utveksle erfaringer.

Havnedirektør Halvard Aglen presenterer landstrømsatsningen i Kristiansand

Landstrømsatsningen i Kristiansand har over lengre tid vekket oppsikt, og vært et område hvor havna har gått foran i Havne-Norge. Det hele startet med høyspentanlegget til Color Line som medfører en årlig reduksjon på 2300 Co2, 34 tonn med NoX-utslipp og 1-2 reduksjon av partikkel og SoX-utslipp. Det har gitt gode resultater for klimaet vårt, men ikke minst har det gjort den lokale bylufta renere.

Videre har Kristiansand havn satset tungt på innkjøp av mobile landstrømsanlegg, spesielt utviklet til bruk av offshorefartøy. Til en relativt lav kostnad har det gitt landstrømtilkobling til en rekke fartøy, og per dags dato ligger det to offshorerigger og et supplyfartøy koblet til disse anleggene.

Når det gjelder LNG har ikke alt vært like rosenrødt, og på tross av en intensjonsavtale fra 2014 med selskapet Gasnor om å etablere et slikt anlegg så har det fortsatt ikke kommet på plass. Hovedutfordringen har vært å bygge et marked som kan ta nok volumer fra denne type anlegg, og da er det først og fremst industrien som er målgruppen. Volumene fra skipsfarten alene er foreløpig ikke tilstrekkelig for å gå i gang med byggingen av et LNG-anlegg i Kristiansand.

Prosjektet om alternative drivstoff seiler videre til Moss, Harstad og Bergen før det avsluttes med en oppsummeringskonferanse på Gardermoen i november.