Covid-19

Kristiansand havn forholder seg til en hver tid de gjeldene regler, restriksjoner og retningslinjer.

Spørsmål om testing på havna eller i forbindelse med reise med ferge – ta kontakt med Kristiansand kommune.
Kristiansand kommunes kornoatelefon er: 94 80 90 41 

Kristiansand havn har en teststasjon innenfor tollsonen. Bare reisende til Norge fra utlandet tester seg her. 

Under finner du lenke til nasjonale og lokale føringer i forhold til Covid-19.

Nasjonale: 
Regjeringen
Folkehelseinstituttet

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Lokale:
Kristiansand kommune
Lindesnes kommune

Informasjon til de som reiser til Norge fra utlandet

Grensekontroll av lystfartøyer fra utlandet

Regjeringen innfører midlertidig obligatorisk grensekontroll av lystfartøyer som ankommer Norge fra utlandet.

Reisende som kommer til Norge med lystfartøy (fritidsbåt) skal før ankomst ta kontakt med politiet på 02800.

Grensepoliti og tollvesenet er ansvarlig myndighet for innreisekontrollen.

Kristiansand Havn er ikke kontaktpunkt i denne sammenhengen.

Viktige punkter reisende fra utlandet må forholde seg til:

Reisende som kommer til Norge med lystfartøy skal melde seg for politiet for grensekontroll ved det grenseovergangsstedet som ligger nærmest der de planlegger å gå i havn/land.

De 11 godkjente grenseovergangsstedene langs kysten er: Hammerfest, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Oslo og Halden/Sponvika.

Ved spørsmål eller uklarheter ta kontakt med politiet på 02800.