• AA
  • Nyheter
  • Contact

Offshore

I strategiplanen er det vedtatt at det skal jobbes for at Kristiansand Havn er regionens ledende Offshore Supply Port. En målrettet satsning på offshoresegmentet følger av innspill fra regionens næringsliv, og Kristiansand Havn har i de siste årene gjort en rekke investeringer for å styrke sin posisjon i markedet.

Anløp
Antall liggedager