• AA
  • Nyheter
  • Contact

Flytting til Kongsgård

Kristiansand bystyret har gjennom havnestrukturvedtaket fra 2013 besluttet at containerterminalen i Kristiansand på lang sikt skal flyttes ut av sentrum, og til nytt havneområdet i Kongsgård/Vige.

Havneområdet i Kongsgård håndterer i dag virksomhetsområdene stykkgods, bulk og offshore. Det kjøres et parallelt løp med investeringer som i dag knyttes til disse strategiområdene, men som på sikt vil bli en del av fremtidens containerterminal. Det er derfor vi sier at vi allerede har startet arbeidet med å flytte containerterminalen. Det er anslått et tidsperspektiv på mellom 10-15 år før containerterminalen er borte fra sentrum av Kristiansand.