• AA
  • Nyheter
  • Contact

Container

Kristiansand Havn er en av Norges største og viktigste containerhavner. Containerterminalen ligger midt i bykjernen av Kristiansand, og dekker et areal på omkring 55 dekar. I tilknytning til terminalen ligger det tre kaier.

Terminalen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Kristiansand Havn og personellet har lang erfaring med containerdrift, og er nøkkelen til at det alltid leveres i henhold til strenge krav til logistikk og sikkerhet. Det er derfor vi kan kalle oss Sør-Norges viktigste transportknutepunkt. Terminalen driftes av de to terminaloperatørene, Greencarrier og Seafront Port Services AS.

2017 Nøkkeltall

Container

Kristiansand Havn er en av Norges største og viktige containerhavner.

  • 46 310 TEU