• AA
  • Nyheter
  • Contact

Aktuelt

Norges mest effektive havn

En studie publisert i fagjournalen Int. J. Shipping and Transport Logistics viser at Kristiansand Havn er Norges mest effektive containerhavn

Les mer

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Les mer

Eldre artikler