• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Nok en fantastisk cruisesesong - og veksten fortsetter i 2019

Sommeren er på hell, og mange spennende cruiseskip har funnet veien til Kristiansand. Vi har fortsatt mange godbiter i vente, og neste år blir det enda flere

Les mer

Takk for innsatsen, Thomas

Assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt slutter i Kristiansand Havn.

Les mer

Port Forward - Vi lager fremtidens havn

Sammen med et av verdens ledende forskningsinstitutter skal Kristiansand havn lage fremtidens havn gjennom utstrakt bruk av sensorteknologi og digitalisering.

Les mer

Kristiansand havn i samarbeid med SINTEF om nullutslippshavnen

Kristiansand havn deltar i prosjektet Transition Towards Zero-Emission Ports (TRAZEPO). Prosjektet ledes av SINTEF, og tar mål av seg å utvikle havnene til miljøvennlige transportknutepunkt

Les mer

Kristiansand havn får Europas største landstrømanlegg

Kristiansand Havn samarbeider med det danske selskapet PowerCon og Agder Energi Nett om et prosjekt for å sette i drift Europas største landstrømanlegg

Les mer

Kristiansand havn i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn