• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Generalmajoren besøker Kristiansand havn

Generalmajor og sjef Heimevernet Eirik Kristoffersen besøkte Kristiansand havn. Tema for møte var havnas rolle i den nasjonale beredskapen.

Les mer

Mer bilimport over Kristiansand havn er både bra for miljøet og god butikk

I dag er bilimporten til Norge fordelt over tre havner, Oslo, Drammen og Grenland. Men ny rapport viser at det er mye å tjene på å ta importen over Kristiansand havn.

Les mer

Sola gir energi til havna

Kristiansand havn har gått til innkjøp av solcellepanel i Kongsgård på kai 36.

Les mer

Sjekk ut denne spesielle lasten i Kristiansand havn

I uke 44 håndterte terminaloperatøren Seafront Port Services de fire første av totalt 21 jernbanevogner på oppdrag fra Bane Nor.

Les mer

Kristiansand havn aktive under transport & logistikk

Tradisjonen tro deltok Kristiansand havn under årets transport & logistikk-messe på Gardermoen.

Les mer

Workshop om Alternative drivstoff

Hva skal til for at skipsfarten tar i bruk alternative drivstoff i stor skala? Hvilke behov er det for investeringer i infrastruktur?

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn