• AA
  • Nyheter
  • Kontakt

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte

Antall anløp

Mengde gods tonn

Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Klare for neste trekk!

2015 ble nok et godt år for Kristiansand Havn. Rekorder ble slått, resultatet nede i høyre hjørnet er solid, og vi befester oss som en av landets viktigste havner

Les mer

Folkemøte om fremtidens havn

Kristiansand kommune avholdt 05.04.16 folkemøte om planprogrammet til kommunedelplanen for Kongsgård/Vige, og det som skal bli en ny fremtidsrettet havn i området.

Les mer

Snart smeller det i Kristiansand Havn

Innseiling til Kongsgård/Vige skal utdypes til 22 meter dybde, og 200 meter bredde. Oppstartmøtet for prosjektet ble avholdt 7. mars

Les mer

Kristiansand Havn med gjennomslag i Nasjonal transportplan

Nytt dobbelspor til fergen, utdypning til Kongsgård/Vige, og satsning på landstrøm var innspill som Kristiansand Havn fikk gjennomslag for i transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan.

Les mer

Et miljøvennlig transportknutepunkt

Det blir både mangelfullt og feilaktig når havna beskrives som defensiv.

Les mer

Midler til havnesamarbeid

Kystverket har tildelt NOK 647 500,- til Kristiansand Havn, Arendal Havn, og Mandal Havn for å gjennomføre prosjektet «Utredning av potensialet ved havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal Havn»

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn