• AA
  • Nyheter
  • Kontakt

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte

Mengde gods tonn

Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Havnedirektøren - Mer gods på sjø og bane

29 659 lastebiler, og totalt 424 397 tonn med gods. Det er mengden gods over fergeterminalen i 2014.

Les mer

Ny nettside

Det er med stolthet vi nå kan presentere Kristiansand Havn sine nye nettsider med nytt domene www.portofkristiansand.no

Les mer

Kristiansand Havn i Brussel

Kristiansand trenger jernbaneforbindelse helt ned til kaiområdet for å få transporten rett fra ferje til bane, slik det er gjort i Hirtshals

Les mer

Vatnestrøm jernbaneprosjekt

4000 trailere forsvinner fra den utsatte vegstrekningen Iveland - Kristiansand ved å flytte transporten over til jernbanen

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn