• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Kristiansand havn i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene.

Les mer

Prosjekt Miami 2019 – En cruiseindustri i vekst

I samarbeid med Innovasjon Norge og Cruise Norway inviterer Kristiansand havn til møte om cruiseutviklingsprosjektet Miami 2019

Les mer

Generalmajoren besøker Kristiansand havn

Generalmajor og sjef Heimevernet Eirik Kristoffersen besøkte Kristiansand havn. Tema for møte var havnas rolle i den nasjonale beredskapen.

Les mer

Mer bilimport over Kristiansand havn er både bra for miljøet og god butikk

I dag er bilimporten til Norge fordelt over tre havner, Oslo, Drammen og Grenland. Men ny rapport viser at det er mye å tjene på å ta importen over Kristiansand havn.

Les mer

Sola gir energi til havna

Kristiansand havn har gått til innkjøp av solcellepanel i Kongsgård på kai 36.

Les mer

Sjekk ut denne spesielle lasten i Kristiansand havn

I uke 44 håndterte terminaloperatøren Seafront Port Services de fire første av totalt 21 jernbanevogner på oppdrag fra Bane Nor.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn