• AA
  • Nyheter
  • Kontakt

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte

Mengde gods tonn

Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Midler til havnesamarbeid

Kystverket har tildelt NOK 647 500,- til Kristiansand Havn, Arendal Havn, og Mandal Havn for å gjennomføre prosjektet «Utredning av potensialet ved havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal Havn»

Les mer

Color Line utvider rutetilbudet fra Kristiansand

Color Line har inngått samarbeid med CLdn ro-ro S.A, og kan nå tilby nye alternativer gjennom CLdN sitt omfattende rutenett i Europa

Les mer

Ber regjeringen legge frem strategi for nærskipsfarten

KrF ber regjeringen legge frem en nærskipsfartsstrategi med tiltak for å styrke nærskipfarten. Målsettingen er å flytte 30 prosent av transportarbeidet på vei på strekninger over 300 km over på sjø eller bane innen 2030, og øke andelen til 50 prosent innen 2050.

Les mer

Havnesporet er snart åpent for trafikk

Vi gjør oss klare for vannvogner fra Iveland, og alle andre som skjønner at gods på bane og sjø er fremtiden

Les mer

Siem Daya 2 er koblet til landstrøm

Siem Daya 2 er første skip som kobler seg til Kristiansand Havn sitt nye landstrømanlegg i Kongsgård

Les mer

Årets første møte med Havnestyret

Kort sakskart, og spennende informasjonssaker.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn