• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Havnekonferansen 24. august i Kilden

Kristiansand Havn inviterer i år igjen til årets viktigste konferanse for alle innenfor shipping, og samferdsel

Les mer

Fra gummidekk til kjøl

Ny tilskuddsordning for godsoverføring fra veg til sjø er nå på plass

Les mer

Budsjett 2017 med handlingsplan 2019-2020

Onsdag 14.12.2016 ble Kristiansand Havn KF sitt budsjett for 2017 med tilhørende handlingsplan for 2018-2020 vedtatt av Kristiansand bystyre.

Les mer

Norges mest effektive havn

En studie publisert i fagjournalen Int. J. Shipping and Transport Logistics viser at Kristiansand Havn er Norges mest effektive containerhavn

Les mer

Nok et landstrømsanlegg på plass i Kristiansand Havn

Kristiansand Havn opprettholder den offensive satsningen på landstrøm, og onsdag 23.11.16 kom nok et anlegg på plass i havna

Les mer

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn