• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Port Forward - Vi lager fremtidens havn

Sammen med et av verdens ledende forskningsinstitutter skal Kristiansand havn lage fremtidens havn gjennom utstrakt bruk av sensorteknologi og digitalisering.

Les mer

Kristiansand havn i samarbeid med SINTEF om nullutslippshavnen

Kristiansand havn deltar i prosjektet Transition Towards Zero-Emission Ports (TRAZEPO). Prosjektet ledes av SINTEF, og tar mål av seg å utvikle havnene til miljøvennlige transportknutepunkt

Les mer

Kristiansand havn får Europas største landstrømanlegg

Kristiansand Havn samarbeider med det danske selskapet PowerCon og Agder Energi Nett om et prosjekt for å sette i drift Europas største landstrømanlegg

Les mer

Kristiansand havn i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene.

Les mer

Prosjekt Miami 2019 – En cruiseindustri i vekst

I samarbeid med Innovasjon Norge og Cruise Norway inviterer Kristiansand havn til møte om cruiseutviklingsprosjektet Miami 2019

Les mer

Generalmajoren besøker Kristiansand havn

Generalmajor og sjef Heimevernet Eirik Kristoffersen besøkte Kristiansand havn. Tema for møte var havnas rolle i den nasjonale beredskapen.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn