• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Fra gummidekk til kjøl

Ny tilskuddsordning for godsoverføring fra veg til sjø er nå på plass

Les mer

Budsjett 2017 med handlingsplan 2019-2020

Onsdag 14.12.2016 ble Kristiansand Havn KF sitt budsjett for 2017 med tilhørende handlingsplan for 2018-2020 vedtatt av Kristiansand bystyre.

Les mer

Norges mest effektive havn

En studie publisert i fagjournalen Int. J. Shipping and Transport Logistics viser at Kristiansand Havn er Norges mest effektive containerhavn

Les mer

Nok et landstrømsanlegg på plass i Kristiansand Havn

Kristiansand Havn opprettholder den offensive satsningen på landstrøm, og onsdag 23.11.16 kom nok et anlegg på plass i havna

Les mer

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Les mer

Heimevernet beskytter Kristiansand Havn

Onsdag 2. november og torsdag 3. november vil ca. 130 soldater i Kvadraturen heimevernsområde beskytte Kristiansand havn og nærområdene som en del av sitt militære oppdrag. Havna har en viktig funksjon i fred, krise og krig – ikke minst for våre NATO-allierte.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn