• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Mer bilimport over Kristiansand havn er både bra for miljøet og god butikk

I dag er bilimporten til Norge fordelt over tre havner, Oslo, Drammen og Grenland. Men ny rapport viser at det er mye å tjene på å ta importen over Kristiansand havn.

Les mer

Sola gir energi til havna

Kristiansand havn har gått til innkjøp av solcellepanel i Kongsgård på kai 36.

Les mer

Sjekk ut denne spesielle lasten i Kristiansand havn

I uke 44 håndterte terminaloperatøren Seafront Port Services de fire første av totalt 21 jernbanevogner på oppdrag fra Bane Nor.

Les mer

Kristiansand havn aktive under transport & logistikk

Tradisjonen tro deltok Kristiansand havn under årets transport & logistikk-messe på Gardermoen.

Les mer

Workshop om Alternative drivstoff

Hva skal til for at skipsfarten tar i bruk alternative drivstoff i stor skala? Hvilke behov er det for investeringer i infrastruktur?

Les mer

Strategimøte med Hirtshals havn

Kristiansand havn og Hirtshals havn møtes jevnlig med mål om mer trafikk mellom våre to havner. Nå formaliseres samarbeidet ytterligere.

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn