• AA
  • Nyheter
  • Contact

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Sjekk ut denne spesielle lasten i Kristiansand havn

I uke 44 håndterte terminaloperatøren Seafront Port Services de fire første av totalt 21 jernbanevogner på oppdrag fra Bane Nor.

Les mer

Kristiansand havn aktive under transport & logistikk

Tradisjonen tro deltok Kristiansand havn under årets transport & logistikk-messe på Gardermoen.

Les mer

Workshop om Alternative drivstoff

Hva skal til for at skipsfarten tar i bruk alternative drivstoff i stor skala? Hvilke behov er det for investeringer i infrastruktur?

Les mer

Strategimøte med Hirtshals havn

Kristiansand havn og Hirtshals havn møtes jevnlig med mål om mer trafikk mellom våre to havner. Nå formaliseres samarbeidet ytterligere.

Les mer

Havnekonferansen 24. august i Kilden

Meld deg på Havnekonferansen i Kilde, Kristiansand

Les mer

Sidesporet til Voss vann er åpnet

Åpningen av sidesporet til Voss vann sin fabrikk på Vatnestrøm ble offisielt markert torsdag 15. juni

Les mer

Kart

Oversikt over kaier og terminaler i Kristiansand Havn